Overdracht medische gegevens

Als u wordt ingeschreven bij een andere huisarts dan zullen wij zorgdragen voor de overdracht van uw medisch dossier. Hiervoor hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Als u het formulier na invulling en ondertekening bij ons inlevert zullen wij zo snel mogelijk uw dossier overdragen. 

Formulier overdracht medische gegevens