Vergoeding huisartsenzorg

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering.
In 2018 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal € 385,--.
Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico en kost u dus niets.

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wel onder. Denk hierbij aan:

  • Voorgeschreven medicijnen:

  • Laboratorium- of röntgenonderzoek;

  • Verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

Voor de aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar
en per AV-polis sterk kunnen verschillen.
Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.