Keurmerk geaccrediteerde huisartspraktijk

In juli 2017 is aan Huisartspraktijk Van Steenis opnieuw het keurmerk 'geaccrediteerde huisartspraktijk' verleend. Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken die aantoonbaar werken aan de best mogelijke patiëntenzorg, en tevens aan een goede praktijkvoering.

Wij zien het proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking als een voortdurend proces van waaruit wij denken en werken. Wij proberen op deze manier ons keurmerk te houden. Dit proces wordt jaarlijks beoordeeld door de NPA. Patiëntenenquetes en suggesties ter verbetering vormen een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus.

Heeft u verbeterpunten, meldt u dit dan aan ons.


24-07-2017