Bijzondere bekwaamheden

Huisarts Van Steenis is sinds eind 2009 ingeschreven in het Centraal register Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Het betreft de bekwaamheid voor het doen van echodiagnostiek en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de nascholing van huisartsen. Zij is daartoe opgeleid als Erkend Kwaliteit Consulent (EKC). 


31-01-2010