Home

 
 
Bij huisartspraktijk Van Steenis kunt u terecht voor vertrouwde huisartsenzorg. Daarbij bieden we speciale zorgprogramma's voor diabetes (suikerziekte), COPD (longproblemen) en cardio-vasculaire risico's (problemen met het hart). Bovendien beschikt de praktijk over een echo-apparaat waarmee bij veel klachten een snellere en betere diagnose kan worden gesteld. Dr Van Steenis heeft op dinsdag haar echospreekuur, tijdens dit spreekuur worden ook patiënten van andere huisartspraktijken op verwijzing gezien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de assistentes.

Keurmerk NHG-Praktijkaccreditering (PNG digitaal gebruik)

DE PRAKTIJK NEEMT OP DIT MOMENT GEEN NIEUWE PATIENTEN AAN. 

Doorgeven wijzigingen van adres en/of telefoonnummer

Indien u verhuist en/of een nieuw telefoonnummer hebt, dit graag direct doorgeven aan de assistente. Het is van groot belang dat wij u indien nodig kunnen bereiken, bijvoorbeeld voor het doorgeven van uitslagen van medische onderzoeken.  

In verband met de drukte aan de telefoon de eerste helft van de ochtend, verzoeken wij u voor uitslagen van onderzoeken na 10.30 uur te bellen.

Herhaalrecepten kunt u inspreken op de receptenlijn, toetst u hiervoor "2" in het keuzemenu.